Bilanz der Trainingsgruppe 2021 - 2010

Bilanz 2021

3x1. Platz, 4x2. PlatzWestfalenmeisterschaftHammer, Diskus
1x1. Platz, 1x2. Platz, 1x4. Platz und 1x 5. PlatzNRW  MeisterschaftHammer

Bilanz 2020

4x1. Platz, 1x3. Platz, 1x5.PlatzWestfalenmeisterschaftHammer
3.Platz, 4.Platz, 5.PlatzNRW  MeisterschaftHammer

Bilanz 2019

12. Platz

Deutsche U23 Meisterschaften      

Hammer

7. Platz, 11. Platz  Deutsche Hochschulmeisterschaften           Hammer und Kugel

3. Platz

Deutscher Junioren Cup

Hammer

3. Platz, 2x4. Platz, 3x5. Platz, 8. Platz     

NRW Meisterschaft

Hammer und Kugel

2. Platz, 2x4. Platz, 5. Platz

NRW Cup

Hammer

2x1. Platz, 2x2. Platz

Westfalenmeisterschaft

Hammer

Bilanz 2018

11. Platz, 14. Platz

Deutsche Meisterschaften

Hammer

8. Platz

Deutscher Junioren Cup

Hammer

3x 3. Platz, 5. Platz, 6. Platz

NRW Meisterschaft

Hammer und Kugel

2. Platz, 3. Platz, 4. Platz

NRW Cup

Hammer

2x 2. Platz, 3. Platz

Westfalenmeisterschaft

Hammer

Bilanz 2017

1. Platz, 2. Platz, 4. Platz, 15. Platz

NRW Meisterschaft

Hammer, Speer

2. Platz

NRW Cup

Hammer

1. Platz, 2x2. Platz, 2x3. Platz

Westfalenmeisterschaft

Hammer, Kugel, Hoch, Drei

Bilnaz 2016

4. Platz, 5. Platz, 8. Platz, 15. Platz

NRW Meisterschaft

Hammer, Speer

8. Platz

NRW Cup

Hammer

2. Platz

Westfalenmeisterschaft

Hammer

Bilanz 2015

6. Platz, 13. Platz, 15. Platz, 16. Platz

NRW Meisterschaft

Diskus, Speer

Bilanz 2014

8. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaft

Speer

14. Platz NRW Meisterschaft 

Diskus

1. Platz

Westfalenmeisterschaft

Speer

Bilanz 2013

5. Platz, 31. Platz

Westdeutsche Meisterschaft

Diskus, 60m

2. Platz, 3. Platz, 3. Platz

Westfalenmeisterschaft

Speer, Stab, 7-Kampf

Bilanz 2012

10. Platz, 2x 12. Platz

NRW Meisterschaft

Diskus, Speer

2x 2. Platz, 3. Platz

Westfalenmeisterschaft

Speer, Kugel, Diskus

Bilanz 2011

2. Platz, 3. Platz

Westfalenmeisterschaft

Diskus

Bilanz 2010

1. Platz, 2. Platz

Westfalenmeisterschaft

Diskus, Hoch